De website moederaandelijn.nl is gerealiseerd door Wijzelf BV, ook handelend onder de naam Wijzelf (voorheen WeHelpen). Wijzelf BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77075064. 

In deze Privacyverklaring informeren wij je onder meer over de persoonsgegevens die Moederaandelijn.nl verwerkt (1), waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken (2), waar wij je gegevens opslaan en hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren (3), wat je rechten zijn en op welke manier je die rechten kunt uitoefenen (4) en over de beveiliging van je persoonsgegevens (5). Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen. De woorden 'Wijzelf', 'ons', 'onze', 'wij', of 'we' hebben betrekking op de Wijzelf. De administratieve afhandeling wordt door Wijzelf uitgevoerd. 

1. Welke persoonsgegevens verwerken we, waarom, waar slaan we ze op en hoe lang? 

We nemen veiligheid zeer serieus en dragen zorg voor het beveiligen van de website en de gegevens die we verzamelen als je op de website kijkt (IP-adres, Browser, klikken). De website moederaandelijn.nl voorziet in de mogelijkheid om je aan te melden voor een lokale bijeenkomst: de meet-up. Om een goede persoonlijke aanmelding te kunnen doen en de meet-ups voor te bereiden, vragen we je bij registratie eenmalig de volgende minimaal benodigde gegevens te verstrekken: 

Voor bezoekers

  • E-mailadres 
  • Volledige naam 
  • Toelichting op de zorgsituatie

Voor organisaties

  • E-mailadres 
  • Naam contactpersoon 
  • Naam organisatie 
  • Sector 
  • Telefoonnummer 

De gegevens worden opgeslagen in een door ons beheerde en beveiligde omgeving. We bewaren jouw gegevens tot het einde van de looptijd van het programma Moeder aan de Lijn, uiterlijk 31 januari 2022, waarna de gegevens worden verwijderd. Je hebt te allen tijde het recht om je te laten uitschrijven via moederaandelijn@wehelpen.nl

Voor de organisatie en uitvoering van een lokale meet-up werkt moederaandelijn.nl samen met lokale mantelzorgorganisaties waarmee we jouw gegevens kunnen delen. Deze partners kunnen na afloop van de meeting eenmalig een bericht naar je sturen met informatie over hun dienstverlening. Als je hiervan gebruik wil maken kun je dat met een opt-in kenbaar maken. Jouw gegevens worden alleen gedeeld met lokale samenwerkingspartners waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

We kunnen je ook zelf na afloop van de meet-up éénmalig een bericht sturen om je te informeren over onze mantelzorgondersteuning. 

2. Cookies 

Analytische cookies 

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Google Analytics is ingesteld om deze gegevens anoniem op te slaan (het IP-nummer wordt gemaskeerd opgeslagen). Ook worden deze gegevens niet verder gedeeld met Google of andere partijen. 

Tracking cookies, externe partijen 

We gebruiken cookies en soortgelijke technieken op onze website om (voorbeeld) de functionaliteit en prestaties van deze website en de services van Wijzelf te verbeteren, om inzicht te krijgen in hoe je onze-services gebruikt. Je geeft toestemming om onze cookies te gebruiken als je onze website blijft gebruiken. 

3. Vragen of klachten en de afhandeling daarvan 

Als je een klacht hebt over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van jouw rechten op grond van de wet, kun je contact opnemen met moederaandelijn@wehelpen.nl. De gegevens die je ons daarmee toestuurt worden bewaard zolang nodig is voor de volledige beantwoording/afhandeling van je vraag of klacht. We wijzen je er volledigheidshalve op dat je, wanneer je het niet eens bent met de beantwoording van je verzoek of klacht, je daarover ook een klacht kunt indienen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

4. Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd? 

We treffen passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. 

5. Wijzigingen 

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op de website moederaandelijn.nl zal steeds de meeste recente versie van de Privacyverklaring worden opgenomen. Over belangrijke wijzigingen zullen wij je informeren. Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 februari 2021. 

6. Contactgegevens 

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of een beroep wilt doen op een van de rechten die jij als betrokkene hebt, neem dan contact op met Wijzelf BV via moederaandelijn@wehelpen.nl