De samenwerkende organisaties Wijzelf (voorheen WeHelpen), New Amsterdam en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten, wegens vermeende onjuistheden of wegens activiteiten en gevolgen die via deze site tot stand komen. Wij stellen het op prijs als je onvolledigheden of fouten op de site aan ons meldt via moederaandelijn@wehelpen.nl.

Wanneer je de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen (zakelijke) doeleinden, vraag dan vooraf schriftelijk toestemming. Je kunt je verzoek met vermelding van het doel mailen aan moederaandelijn@wehelpen.nl.